GSF är en ideell förening med medlemmar i alla åldrar och erfarenhetsnivåer. Vi stödjer och utvecklar en inkluderande skatekultur här på ön. Bland annat driver vi skatehallen i Visby och jobbar för att få till en aktivitetspark  på A7-området.

Gute Skatehall

Preliminära öppettider:
• tisdag–torsdag 17–20
• lördag–söndag 12–15


Alla medlemmar över 18 är välkomna att hjälpa till som öppethållare. I vår facebookgrupp finns senaste info.