Skriver under för en gotländsk Aktivitetspark!

Aktivitets-vadå?


Aktivitetsparker har blivit mycket vanliga på senare år. De flesta svenska kommuner har byggt en eller flera parker – landskap av sten och betong, gjorda för skateboardåkning. Därtill finns ofta möjligheter till för bmx, sparkcykel, parkour, bouldering och annan spontanidrott. Liksom andra parker är de alltid öppna och tillgängliga för alla.

Men billigt låter det inte?


Parkens finansieras till största delen av medel från Allmänna arvsfonden. Den innebär bara en mindre kostnad för oss gotlänningar. Snarare har vi väldigt mycket att förlora på att inte bygga den. Gotland går både miste om konkreta medel och halkar efter i folkhälsa och långsiktigt samhällsbyggande.

Vad ska det va bra för?


Spontanidrott och skateboard behövs för att inkludera fler personer till en meningsfull fritid. Här möts unga och gamla i en social gemenskap – var och en på sina egna villkor. Det skapar ett sammanhang för de som kanske inte känner sig hemma i traditionell idrott. (Regeringens kommitté för främjande av ökad fysisk aktivitet, 2022.) Men framför allt är skateboard kanske världens roligaste, friaste och mest kreativa aktivitet. 

Om den nu är så himla bra, varför har den inte redan byggts?


I över ett decennium har vi jobbat med olika förslag till skatepark. Hundratals timmar har lagts på planering, både av föreningen och Region Gotland. Men gång efter gång har planerna sedan lagts ner, utan tanke på konsekvenser. Vi anser att det här är ett oseriöst sätt att slösa med gotlänningarnas pengar och på den resurs som vi ideellt arbetande idrottsutövare är.

Skejtare…  ni menar ouppfostrade vandaler?


Skateboard är en OS-gren med miljontals utövare. Kring sporten har en mångmiljardindustri vuxit upp, driven av brädåkande entrepenörer. Skateboard används med framgång i integrations- och  demokratiprojekt världen över. Under somrarna blir vi i föreningen nedringda av besökare som undrar var parken är. Vi arrangerar välbesökta skate-camps där barn från gotland och fastlandet möts och peppar varandra. 

Ok, men hur?


Aktivitetsparken är planerad på A7-området i Visby. Men bland annat finns byråkratiska hinder för att kunna söka de miljoner som finns hos arvsfonden.


Vi kräver att politiker från alla läger visar i handling att de vill ha en aktivitetspark. Vi kräver också att tjänstemän inom kultur/fritid och gata/park samarbetar aktivt för att överkomma de hinder som uppstår på vägen. Gotland behöver det här!

Tycker du som vi?

Exempelskiss A7
Exempelskiss A7
Förslag Murgrönan 2011
Förslag Murgrönan 2011
Förslag Murgrönan
Förslag Murgrönan
Skiss Visby hamn
Skiss Visby hamn
Skiss Visby hamn
Skiss Visby hamn
Ritningar gås igenom med Region Gotland.
Ritningar gås igenom med Region Gotland.
Finansieringen stoppades.
Finansieringen stoppades.
Gotlands Allehanda
Gotlands Allehanda
Demonstration.
Demonstration.
Vi ger aldrig upp.
Vi ger aldrig upp.
Hoppet om en park lever vidare.
Hoppet om en park lever vidare.

GUTE SKATEHALL

Broväg 8 i Visby hittar du Gute Skatehall. Öppettider publiceras i vår Facebookgrupp, 

beroende på när öppethållarna har möjlighet. Oftast vardagkvällar och helgeftermiddagar. Ibland reserverar vi hallen några timmar för tex tjejskate, barngrupper eller kurser.


Alla medlemmar över 16 år är välkomna att hjälpa till som öppethållare.

En peppad nybörjargrupp
En peppad nybörjargrupp
Dags att flytta rampen igen.
Dags att flytta rampen igen.
DIY-bowlen på piren (R.I.P.)
DIY-bowlen på piren (R.I.P.)
Gute skatehall.
Gute skatehall.
Gute skatehall på Broväg i Visby.
Gute skatehall på Broväg i Visby.
Möte.
Möte.
Hallen blir ren och fin.
Hallen blir ren och fin.
Välkommen till Gute skatehall!
Välkommen till Gute skatehall!
Minirampen flyttas
Minirampen flyttas
Vad får en i rampen?
Vad får en i rampen?
Wallride och fotoutställning
Wallride och fotoutställning
A7-rampen

På A7-området i Visby finns inte mindre än tre miniramper. De två äldre ligger på Alléskolan och Orionskolan. Föreningens miniramp hittar du mitt i det gröna stråket längs Artillerigatan. (Snart hoppas vi få bygga en betongpark på samma plats!)

HITTA SKATE


Kartan är inte komplett. Kom gärna med förslag om du saknar något.