Bygg parken!

En smart, billig och välbehövd investering i Gotlands framtid – som Region en vill skrota.

Aktivitetsparken på A7-området har potential att bidra till lösningen på många av regionens stora utmaningar, som ungdomars sociala situation, folkhälsa och integration. Dessutom skapar den en attraktionskraft som är positiv för både  inflyttning och besöksnäring.

Aktivitetsparken blir en samlingsplats för spontanidrott där det åks sparkcykel, rullskridskor, klättras parkour, mm. Ett komplement till traditionell idrott, som fångar upp de som annars kanske inte hade kommit ut och rört på sig så mycket.

Aktivitetsparken bygger relationer. Vi i Gotlands Skateboardförening engagerar oss mer än gärna ideellt i att till exempel driva café och skateskola. Vi vill inkludera alla och hoppas kunna ge många unga människor ett fungerande sammanhang.

Aktivitetsparken är en smart och förhållandevis billig investering. Den är flexibel i sin design och storlek. Den kan stå ut som ett tydligt statement eller smäla in och anpassas efter omgivningen. Dessutom är den hållbar. Eftersom åkytan byggs av betong och stål blir den näst intill underhållsfri. 

Aktivitetsparken behövs inte i första hand för skateboardföreningen skull, utan för Region Gotlands skull. Med medel från Allmänna Arvsfonden och drivkrften hos våra eldsjälar är det något som samhället verkligen tjänar på.

Vi kämpat länge för att parken ska byggas och blivit lovade att den skulle bli av. Att sätta käppar i hulet så här precis före första spadtaget känns som ett hån och gör oss både arga och uppgivna.

Katharina Sterner 

Generalsekreterare 

Sveriges Skateboardförbund

– I Sverige finns idag över 120 betongparker. Många kommuner har insett att spontanidrott och skateboard som verktyg är viktig för att inkludera fler personer till en meningsfull fritid. Att Gotland/Visby 2019 ännu inte har en skateboardpark är mycket märkligt och en funderar vad det är för bromsklossar som sitter på makten som tydligt visar att folkhälsa och en levande kultur inte prioriteras. Gotlands skateboardförening är en fantastisk resurs för kommunen.

Överväldigande respons.

På bara några dagar skrev över 500 personer under namninsamlingen för parken och mängder av fina kommentarer strömmade in. Det visar att parken är efterlängtad och verkligen behövs.

Albert Nyberg, Linköping

Professionell skateboardåkare

– Parken är viktig för att den erbjuder alla chansen att göra något som är kreativt, roligt, fysiskt hälsosamt och socialt utvecklande.

Philip Willners, Romakloster

Tidigare ordförande Sveriges Skateboardförbund

– Jag vet vilken glädje som finns i att åka skateboard. Även ungdoms-kultur och spontanidrott borde få stöd. De flesta städer har idag betongparker.

–Arbetet har pågått i så många år och så många har sett fram emot att Gotland äntligen ska få en park där vuxna och unga och barn kan vara aktiva tillsammans.

Saga Carlgren (V)

-Politiker på fel sida vattnet men ni har mitt stöd! Skateboard är en viktig kultur, sport och gemenskap som behövs i samhället! 

Fredrik Lindstål (C), Stockholm

–Parken är viktig för att Gotland behöver bli bättre på attraktion för yngre och för att Gotland behöver mer ytor för spontan aktivitet. 

Filip Reinhag (S)

Parker i svenska kommuner

– med färre än 60 000 invånare.

Närmare 100 kommuner med färre invånare än Gotland har påkostade parker. Med reservation för att vi kan ha missat någon park som lagts ner (ogenomtänkta beslut fattas ju ibland) så är det ändå en talande lista. 

Poängen är att svenska kommuner är nöjda och stolta över sina parkers positiva inverkan på folkhälsa och chans till sammanhang för ungdomar. Flera av dessa har byggts trots direkt närhet till större städer med ännu fler och än mer påkostade parker. Vårt öläge gör det i stället extra svårt för barn och ungdomar att få tillgång till en park. 

Påståendet att ”Gotland är sist på bollen” är alltså ett argument med viss substans. Det här får Regionen att framstå som bakåtsträvande och det förstärker känslan hos många av våra medlemmar av att vara bortprioriterade.

Insändare

Vilken tid lever ni politiker i som nu fattat beslut om att stoppa finansieringen av aktivitetsparken på A7?

Gotlands skateboardförening kom för fem år sedan med initiativet att bygga en skateboardpark vid ”Murgrönan” i Östergravar. Bygglov fanns liksom finansiering. Medlemmarna, barn och ungdomar såg verkligen fram emot detta och många är de som kämpat på sin fritid för att få det att hända. Byggplanerna var uppmärksammade även på fastlandet och det var många som såg fram emot denna park med ringmuren i bakgrunden. Den kunde lätt blivit en av de bättre parkerna i Sverige där nationella tävlingar kunde arrangerats såsom sker i till exempel Malmö och Stapelbäddsparken.

Vad händer? Jo, det bygglov som först beviljats rivs upp med hänvisning till kulturarvet. Någon tanke på nutida ungdomskultur verkar inte ha diskuterats alls bakom era stängda dörrar. Parken flyttades till A7 och föreningens medlemmar är inte mer långsinta än att de såg fram emot också detta, även om placeringen inte var lika klockren som Murgrönan.

”Ni tror att ni gör en besparing men ni sabbar fritiden för hundratals barn och unga vilket riskerar att bli en dyr historia för samhället på längre sikt.”

Skateboardkulturen på ön har under ärendets tröskande växt sig starkare än någonsin och med ekonomiskt stöd från den förra majoriteten (S, V, MP) så har vi lyckats bygga upp en fantastisk inomhushall på Broväg. Hallen drivs av ideella krafter i nära samarbete med Guteskolan som ställt upp till 100%.

Föreningens medlemsantal har ökat lavinartat sedan hallen öppnades sensommaren 2017. Vi är idag ca 300 medlemmar samt har ett stort antal besökare från fastlandet på lov och helger. Vi har även ett stort antal åkare som studerar på Campus Gotland som hjälper till att hålla öppet och lära de yngre. 

Senaste månaderna har vi haft besök nästan dagligen från medlemmar i ett tyskt filmteam, som åker på sina lediga stunder. Spontana och fina möten mellan gotlänningar, fastlänningar och andra mer långväga besökare är vardag i hallen! Varje dag åker ett stort antal barn och ungdomar som kanske inte tidigare hittat någon för dem passande fysisk aktivitet. Vi är stolta över vår hall och den kreativitet, vilja och driv som finns bland medlemmarna.

”Vi är stolta över vår hall och den kreativitet, vilja och driv som finns bland medlemmarna.”

Nu sätter ni käppar i hjulen för alla dessa åkare. Det är ett hån mot de som varit inbjudna till dialogmöten hos regionen och getts förhoppningar om en utomhuspark att plötsligt skrota planerna utan någon form av konsekvensanalys.

Ni tror att ni gör en besparing men ni sabbar fritiden för hundratals barn och unga, vilket riskerar att bli en dyr historia för samhället på längre sikt.


Gotlands Skateboardförening
Genom ordförande Simon Gustafsson

Dela

Media

De stryker i förvaltningsskrivelser på sittande möte. Utan analys av följderna. Det är ett oseriöst sätt att hantera Gotlänningarnas pengar.


Isabel Enström (MP)

För att kunna få stöd från Allmänna arvsfonden måste det finnas ett driftstöd, och det har vi ju inget i och med det här. Det här är ju inte långsiktigt på något sätt.


Simon Gustafsson, GSF

Beslutet var inte berett eller konsekvensanalyserat. Inte heller var hänsyn tagen till landsbygdssäkring, barnperspektiv, jämställdhetsaspekter.


Tommy Gardell (S)

Det visste du inte om skateboard.

Skateboardåkningens positiva inverkan på barn och ungas utveckling ser vi bevis på varje dag i föreningen. Starka vänskapsband skapas bortom åldersbarriärer och social status. 

Skateboard uppmuntrar till utomhusaktivitet och är ett roligt sätt att hålla sig i form. Det ger styrke­träning för hela kroppen och därpå en stor mängd balans och koordination. Därtill ger det en fantastisk energi och dämpar stress.

Att lära sig nya trick kan kräva flera veckors träning, här ut­vecklas en otrolig viljestyrka och ett tåla­mod. Att övervinna utmaningar genom målmedvetenhet är en färdighet att ha nytta av även i andra delar av livet. 

Skateboardåkning är dessutom otroligt fritt och kreativt i allt ifrån hur det rent konkret utförs till hur det ofta dokumenteras med t.ex. filmer. Det ger nya perspektiv på hur en som individ kan utvecklas och hur samhället kan utformas. Skateboard har fostrat mån­ga framgångsrika designers, forskare och entrepenörer.

Globalt finns över 100 miljoner utövare och skateboard
har fått ny validitet genom att bli en gren i OS 2020.

I Sverige­­ har sporten exploderat de senaste 15 åren. Bland alla tusentals skatare har det blivit populärt att göra roadtrips – och här ser vi att Gotland skulle kunna bli en given destination.

Städer som Malmö satsar stenhårt, med fina resultat. Förutom själva samhällsnyttan och uppmärksamhet för staden har man fått en mängd framgångsrika skateboardåkare, bland annat en världsmästare. 

Gotlands Skateboardförening har växt från ca 20 till 300 medlemmar sedan september 2017. 

Tack alla som visat ert stöd för parken! Namninsamlinegn är nu överlämnad till regionstyrelsen, men det går fortfarande bra att skriva under och lämna kommentarer.