DÄRFÖR ÄR PARKEN VIKTIG!


All positiv respons som strömmar in är överväldigande. 

Här är några av de hittills ca 500 kommentarerna.